GDPR

https://bluebirdshandwoven használata, ill. megrendelés vagy regisztráció során Modrovics Krisztina és Jancza-Pintér Márta e.v. (Továbbiakban: adatkezelők)részére rendelkezésére bocsátott, személyes adatokat (név, cím, e-mail cím, telefonszám, ill. az Blue Birds’ Handwoven  Facebook oldalon keresztül megadott account információk) bizalmasan kezeli és nem adja ki további felek számára. Az adatok átadása önkéntes, azok megadása és rögzítése, ill. feldolgozása a megrendelés teljesítéséhez szükséges annak érdekében, hogy a megrendelések egymástól elkülönítve, tartalmilag beazonosíthatóak legyenek. Az adatokat az adatkezelők (Modrovics Krisztina és Jancza-Pintér Márta e.v. ) kizárólag a vásárlási ügyletek zökkenőmentes lebonyolításához és számlázáshoz gyűjti. A Facebookon tárolt adatok tekintetében a Facebook GDPR irányelvei az irányadók: https://www.facebook.com/business/m/one-sheeters/general-data-protection-regulation-gdpr?locale=en_US

Az adatkezelők a megadott adatokat 2001. évi CVIII törvény, illetve az Általános Adatvédelmi Rendelet, a General Data Protection Regulation (GDPR) figyelembe vételével tárolja, mindent megtesz azok biztonsága és sérthetetlensége érdekében és azok kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Törvényben, illetve a GDPR-ben előírtaknak alapján jár el. Az ügylet végeztével, amennyiben a vásárló a kifejezett személyes hozzájárulását az adatok kezeléséhez nem adta, az adatokat az adatkezelők törlik a GDPR előírásainak megfelelően. Az adatokat – hozzájárulás esetén –  5, azaz öt évig őrzi meg.

Az adatok megismerésére jogosultak köre: az https://bluebirdshandwoven.com oldalon feltüntetett, a csomagküldést, illetve a fizetési szolgáltatást intéző cégek köre. Az adatokat Modrovics Krisztina e.v. és Jancza-Pintér Márta e.v. kizárólag a megrendelés zökkenőmentes teljesítéséhez adja ki.

AZ ADATHORDOZHATÓSÁGHOZ VALÓ JOG:

Amennyiben a weboldalon keresztül tárolt vásárlási adatait az adathordozhatósághoz való jog alapján szeretné megkapni, azt a info@bluebirdshandwoven.com e-mail címen jelezze nekünk. Adatait az adatkéréstől számítva 48 órán belül, az Ön által megadott e-mail címre, csatolt .doc formátumban visszaküldjük.

A MEGRENDELÉS ELKÜLDÉSÉHEZ, RÖGZÍTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ADATOK

  • név
  • e-mail cím
  • telefonszám
  • irányítószám
  • település
  • utca, házszám
  • emelet, ajtó

Eltérő szállítási és számlázási cím esetén ezen adatok külön megadhatóak számlázásra és szállításra vonatkozóan is.

https://bluebirdshandwoven.com oldalon nem szükséges a regisztráció a vásárláshoz. Amennyiben az adatait töröltetni szeretné, kérjük, jelezze nekünk az info@bluebirdshandwoven.com email címen. Törlés után az adatkezelők az adatokat semmilyen formában nem tárolják.

STATISZTIKAI ADATOK

A webáruház böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítése statisztikai célokból. (IP cím, látogatás időtartama stb.). Ezen adatokat az adatkezelők kizárólag jogilag hitelesen indokolt, és alátámasztott esetben adja át a hatóságok részére.

COOKIE-K (SÜTIK)

A szolgáltatás igénybevételéhez cookie-k engedélyezése szükséges. Amennyiben nem szeretné engedélyezni a cookie-k használatát, letilthatja azt a böngésző beállításaiban. Cookie-k tiltása esetén a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben vagy egyáltalán nem használhatóak. A cookie egy olyan fájl, amelyet a webáruházat kiszolgáló szerver küld a felhasználó böngészőjének és amelyet a felhasználó számítógépe tárol. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra. A cookie-ban tárolt adatok: kosár tartalma, munkamenet azonosító. A cookie-ban tárolt munkamenet azonosító az oldal bezárásáig, a további adatok a felhasználó által történő törlésig kerülnek tárolásra.

MEGRENDELÉS ADATAI

A megrendelés folyamán rögzített adatokat az adatkezelők a megrendelés teljesítéséhez használja fel. Az egyes informatikai rendszerek által, a webáruház oldalain leadott megrendelésből készült számla adatai a rendelés leadása folyamán megadott adatokkal rögzítésre és tárolásra kerülnek a hatályos számviteli törvényben meghatározott időszakra (5 év). Adatai törlését, módosítását bármikor kérheti írásban az info@bluebirdshandwoven.com e-mail címen. Az adatok törlése az igény beérkezését követően 10 munkanapon belül megtörténik. Az adatbeviteli hibák javítása a megrendelés elküldését megelőzően lehetséges.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóságnál lehet élni: 

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410 

Honlap: http://naih.hu